• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color

USOLE SYBERYJSKIE

Karmelici Bosi - Usole Syberyjskie.

USOLE SYBERYJSKIE

Życie na co dzień w Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim.

USOLE SYBERYJSKIE

Kaplica w Usolu Syberyjskim - OO. Karmelici Bosi.

KARMELICI BOSI

Msza Święta.

DOM ZAKONNY - POŚWIĘCENIE

Poświęcenie domu zakonnego w Parafii Św. Rafała Kalinowskiego.

O. Paweł Badziński

O. Paweł Badziński

 

O. Paweł Badziński w Usolu od 17.01. 2003 r., obecnie jest proboszczem parafii i przełożonym domu zakonnego. Wcześniej o. Paweł był proboszczem w Taganrogu (rosotwska obłast). Zaczynał swoją przygodę misyjną w 1997 r. na Białorusi.

O. Mirosław Zięba

O. Mirosław Zięba

 

O. Mirosław Zięba przybył do Usola w 2008 r., jest wikarym w naszej parafii i opiekuję się parafią w Pichtinsku.

O. Roman Nowak

O. Roman

 

O. Roman Nowak przybył do naszej wspólnoty 7.11.2014 r. Pracował w różnych placówkach na Białorusi w latach 1994-2007. Po powrocie do Polski był między innymi: przeorem, proboszczem, magistrem nowicjatu i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem.

O. Kasjan Dezor

O. Kasjan Dezor

 

O. Kasjan Dezor nasz senior, ma najdłuższe doświadczenie misyjne. W 1971 r. wraz z grupą naszych ojców wyjechał do Rwandy. W Rosji pierwszą jego placówką misyjną była parafia w Taganrogu, przybył tutaj w 1997 r. Od 14.12.1999 r. jest w Usolu Syberyjskim.

14 czerwca 2013 r. po długiej i ciężkiej chorobie, w 80 roku życia, odszedł do domu Ojca.

KARMELICI BOSI - USOLE SYBERYJSKIE
Chrystus zmartwychwstał!

Przyćmienie

 
Wielkanoc 2017

Ikony Zmartwychwstałego

Zmartwychwstanie Chrystusa Pana na tyle przewyższa wszystkie inne święta i uroczystości, na ile blask słońca przewyższa światło gwiazd (św. Grzegorz z Nazjanzu).

To dzień Jezusowego zwycięstwa w walce dobra ze złem, życia ze śmiercią. I choć nadal musimy umrzeć, to odtąd brama śmierci nie oznacza już rozłąki z Bogiem ale prowadzi do radosnego spotkania, zjednoczenia z Ojcem.
Zwycięski Chrystus pokazał nam jedyną możliwą drogę pokonania grzechu i śmierci - jest nią miłość.
Pokazał doskonałą miłość obejmującą obcych, a nawet wrogów. Ta ofiarna miłość przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, ponieważ nie wpisuje się w ramy zwykłej, codziennej logiki. Można ją nabyć przez duchowy wysiłek, przyciągający łaskę Boga, która daje nam możliwość odpowiadania miłością na nienawiść i obojętność. Jednoczmy się z tą Bożą miłością w naszych świątyniach i domach rodzinnych, na modlitwie i Eucharystii.

Niechaj światłość Zmartwychwstania, przekraczająca wszelkie zrozumienie, wciąż oświetla drogę naszego życia, poucza nas i pociesza, czyniąc uczestnikami i dziedzicami królestwa niebieskiego.

Radujcie się, moi drodzy, bo Chrystus Pan rzeczywiście zmartwychwstał!


 
Rekolekcje wielkopostne

W dniach 24-26 marca 2017 r. nasza parafia przeżywała rekolekcje wielkopostne. W tym roku prowadził je ks. Tomasz Trzebunia pochodzący z Zakopanego, który jest obecnie  - proboszczem parafii w Ufie, stolicy Republiki Baszkarstanu.

Rozważania były poświęcone tematyce Mszy świętej. W czasie spotkań z młodzieżą padało wiele mądrych pytań, co ks. Tomasz kilkakrotnie podkreślał w czasie rozmów w "kuluarach".

Owocem dobrze przeżytych rekolekcji były spowiedzi i długie indywidualne rozmowy.

 
Konsekracja kościoła pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim

16 listopada we wspomnienie Matki Bożej z Ostrej Bramy o godz. 12.00 w Usolu Syberyjskim w obecności duchowieństwa, wspólnoty parafialnej i zaproszonych gości, JE ks. biskup Cyryl Klimowicz uroczyście konsekrował kościół pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Usolu Syberyjskim.

Na uroczystość przybyli kapłani i siostry zakonne z różnych zakątków naszej rozległej diecezji. Byli obecni: o. Włodzimierz Siek SVD wikariusz generalny diecezji św. Józefa w Irkucku, ks. Leszek Kryża TChr przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, ks. Bogusław Grendysa dziekan irkuckiego dekanatu, o. Antoni Badura CMF dziekan dekanatu krasnojarskiego, ks. Dariusz Stańczyk proboszcz z Tobolska, o. Karol Lipiński z proboszcz z Wierszyny, ks. Wojciech Piekarski proboszcz ze Śludzianki, o. Tomasz Zając CMF z Bracka, ks. Ferdynadus Yoseph Lering SVD, z Irkucka br. Zbigniew Sulej SVD z Czity, delegat Prowincjała o. Mirosław Salamoński OCD i o. Kazimierz Graczyk OCD z klasztoru łódzkiego, o. Igor Birjukow prawosławny kapłan z Armawiru. Wśród zaproszonych gości między innymi obecni byli: konsul generalny RP w Irkucku Pan Krzysztof Świderek, aplikant przy konsulacie Pan Szymon Szaran. Uroczystość zgromadziła naszych parafian i gości z pobliskich parafii, z Irkucka, Angarska, Bracka i Krasnojarska.

Liturgia rozpoczęła się o godz. 12.00 a zakończyła w godzinie miłosierdzia o 15.00. Atmosfera była bardzo radosna i podniosła, w czasie całej ceremonii panował modlitewny duch i wzruszenie. Przy drzwiach kościoła w imieniu ekipy budowlańców przemówił Pan Mhitar Kargamanian pastor wspólnoty zielonoświątkowców i jednocześnie szef budowy. Po czym wręczył ks. Biskupowi symboliczny klucz jako znak przekazania świątyni. Liturgia przebiegała bardzo spokojnie, była wcześniej przygotowana służba liturgiczna i mogli w niej wziąć udział wszyscy obecni, ponieważ siostry karmelitanki (s. Ida) przygotowały obrzęd poświęcenia kościoła w Usolu.

Przed końcowym błogosławieństwem był czas podziękowań. Parafianie podziękowali ks. Biskupowi, Panu Mhitarowi, o. Mirosławowi, o. Kazimierzowi i duszpasterzom parafii. O. Paweł w imieniu wspólnoty Braci podziękował wszystkim:

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, radujmy się i weselmy się w nim” Ps 117,24
„Jeżeli domu Pan nie zbuduje na próżno się trudzą, którzy go wznoszą” Ps 127, 1
„słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to co powinniśmy wykonać. ”Łk 17,10

Świątynia to widzialny znak obecności Boga na ziemi. Świątynia – to miejsce spotkania Boga i człowieka. Dzisiaj w tym dopiero co konsekrowanym kościele, chwalimy Boga i dziękujemy Mu za wszystkich, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do zbudowania naszego kościoła.

Uwielbiamy szczególnie Najświętszą Maryję Pannę, świętego Józefa i patrona naszej parafii św. o. Rafała Kalinowskiego. Dzięki ich wstawiennictwu jesteśmy dzisiaj tutaj.

My Bracia Karmelici: Paweł, Roman i Mirosław duszpasterze tej parafii dziękujemy Bogu za Jego Ekscelencję księdza biskupa Cyryla, za jego błogosławieństwo i wsparcie w naszej budowy.

Dziękujemy Bogu za wszystkich dobrodziejów, którzy swoimi ofiarami pomogli nam materialnie. Szczególnie: Pana Piotra Gumeniuka z Kirche in Not, Panią Angelikę Schmeling z Renovabis, obecnego wśród nas ks. Leszka Kryżę TChr szefa Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, dziękujemy Kurii Generalnej OCD z Rzymu, księżom chrystusowcom Teodorowi i Markowi z Polskiej Misji Katolickiej w Bochum, ks. Michałowi Kliś i ks. płk Romanowi Dziadoszowi z Polski. Dziękujemy Państwu Brygidzie i Henrykowi Rusieckim z Gdańska, Halinie i Ireneuszowi Wielocha, Justynie i Pawłowi Sitek i wielu nieznanym nam ludziom, kto ofiarował swoje modlitwy i materialne środki na to Boże dzieło.

My Bracia Karmelici dziękujemy Bogu za budowniczych, których on nam zesłał:

Architekta – Gusarowa Andreja Wasiljewicza – za projekt i przygotowanie dokumentów.

Szczególnie dziękujemy Bogu za brata Mhitara – pastora wspólnoty zielonoświątkowców z Usola i jednocześnie szefa budowy. Za jego świadectwo wiary, profesjonalizm, złote ręce, uczciwość i pogodę ducha. Brat Mhitar – dziękujemy Boga dzisiaj za ciebie i życzymy, aby tak jak tutaj na tej ziemi, kontynuacja naszej przyjaźni była tam w Ojczyźnie niebieskiej w niebie.

Dziękujemy Bogu za Tarona – syna Mhitara, który poszedł w ślady swojego taty. Dziękuję Taron.

Dziękujemy Bogu za brygadę z Armenii, która sześć miesięcy od duszy pracowała w naszym kościele, pierwszy dzień remontu 11 kwiecień.

Dziękujemy Bogu za Aleksandra, który zrobił cała elektryczność w naszym kościele.

DziękujemyBogu za Wiktora Kotikowa, który  pięknie wypełnił nasz kościół wszystkim co można uczynić z drzewa.

Dziękujemy Bogu za Aleksandra, Olega, Ewgienia i Haczika ze wspólnoty Mhitara za dwa ostatnie miesiące naszej budowy.

Podziękujemy Bogu za moich przyjaciół: o. Mirosława i o. Kazimierza z Polski, za wsparcie w trudnych minutach i bardzo realną pomoc w czasie trwania budowy. o. Mirosław podłączył i wyregulował nagłośnienie, o. Kazimierz zamówił napis pod krzyżem i pomógł nam swoimi radami.

Dziękujemy Pani Ewie Chmiela z Łodzi za sfinansowanie transportu nowego obrazu św. Rafała Kalinowskiego i aktywną pomoc w ostatnich przygotowaniach.

Dziękujemy Bogu za nowy obraz patrona naszej parafii pędzla Pani Doroty Chomko – malarki z Krakowa, który został również dzisiaj poświęcony.  Dziękujemy Pani Dorocie za trud i piękną koncepcję obrazu i za wykonanie, oprawienie i za to, że zdążyła na czas.

Dziękujemy Bogu za naszego przyjaciela, prawosławnego kapłana o. Igora z Armawira, który zostawił wszystkie swoje obowiązki i przybył, aby razem z nami świętować konsekrację naszej świątyni. Dziękuję ci ojcze Igorze!

Dziękujemy Bogu za zgromadzonych na naszym święcie kapłanów: Generalnego Wikariusza diecezji o. Włodzimierza Sieka SVD, dziekana o. Bogusława Grendysa, dziekana krasnojarskiego dekanatu o. Antoniego Badurę CMF, o. Dariusza Stańczyka, o. Karola Lipińskiego, ks. Wojciecha Piekarskiego, o. Tomasza Zając CMF, ks. Ferdynadusa Yoseph Lering SVD i br. Zbigniewa Sulej SVD.

Dziękujemy Bogu za siostry zakonne z różnych zakątków naszej rozległej diecezji, a także za Pana Krzysztofa Świderka Generalnego Konsula z Irkucka, za wsparcie modlitewne i obecność.

Dziękujemy Bogu za nasze Siostry Karmelitanki i Albertynki. One są jak Maria i Marta z Ewangelii. Bez ich duchowego wsparcia, bez ich modlitwy i praktycznej pomocy my nie zrobilibyśmy tak dużo.

Dzięki nim mamy obrzęd poświęcenia kościoła w Usolu, pięknie udekorowany kościół, kwiaty i czystość. Siostry Karmelitanki mają regułę, która nie pozwala im na opuszczanie klauzury, ale duchowo łączą się one z nami.

Dziękujemy Bogu za naszych parafian, jesteśmy z nim dumni i bardzo ich cenimy, każdego z osobna i wszystkich razem. Dzisiaj radość wypełnia nasze serce, że oni od tylu lat w tym miejscu modlili się, uwielbiali Boga i prosili Go czekając na nową świątynię. I dzisiaj dzięki Bogu spełniły się ich oczekiwania. Mamy prawdziwy kościół.

Dziękujemy Bogu, że w naszym nowym kościele słychać było tak piękny śpiew. Dziękuję Ci Katarzyno za muzykalne przygotowanie parafii.

Dziękuję Wam drodzy goście z różnych parafii i nie tylko, za to, że dzisiaj z nami dzielicie radość i szczęście. Zapraszamy was o zawsze do naszego kościoła, który od dzisiaj jest domem modlitwy, widzialnym znakiem spotkania Boga i człowieka.

Dziękujemy Bogu za tych, kogo dzisiaj nie ma z nami: za o. Ignacego Pawlusa SDS, za o. Maciej, za śp. o. Kasjana, za o. Stanisława, za o. Marcina, za s. Gabrielę, za s. Taidę, za s. Teresę, za s. Monikę, za s. Renatę za s. Karolinę i za s. Agnieszkę.

Niech Bóg będzie uwielbiony. A.M.D.G

Po uroczystej liturgii poświecenia naszej świątyni wszyscy udali się na obiad, w czasie którego o. Roman puszczał przygotowaną prezentację (historia parafii), młodzież grała i śpiewała religijne pieśni, był czas na rozmowę i wspólne świętowanie.

Z Panem Bogiem! Br. Paweł Apostoł od MB Różańcowej ocd

Przyćmienie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14

TŁUMACZ STRONĘ

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Św. Rafał Kalinowski

"W modlitwach Waszych polecajcie Bogu niewierzących chrześcijan – nie brak ich w Ussolu, chociaż doświadczenie i nieszczęścia powinne by były nawrócić serca do źródła pociechy, pokoju i miłości: do Boga i Zbawiciela naszego.(...)"

List 73: do rodziny,

POLECAMY

www.floscarmeli.pl

EGZORCYSTA

Od 18 XII 2016

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj176
mod_vvisit_counterWczoraj150
mod_vvisit_counterTen tydzień768
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2596
mod_vvisit_counterTen miesiąc10113
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc12320
mod_vvisit_counterWszystkie316487


ŚW. RAFAŁ KALINOWSKI

Św. Rafał Kalinowski

Rafał Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie.
Ojciec jego Andrzej (1805-1878), absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, przez całe życie zajmował się kształceniem i wychowaniem młodzieży.
Matka, Józefa z Połońskich, zmarła kilka dni po urodzeniu drugiego syna, który na chrzcie otrzymał imię Józef. (więcej >>)

BÓG ZAPŁAĆ OFIARODAWCOM

Poszukujemy ofiarodawców, którzy by wsparli
kościół Św. Rafała Kalinowskiego
i pomogli w utrzymaniu naszego klasztoru w Usolu


Ofiary można wpłacać na konto:
16 1600 1127 1848 8772 2000 0008
BNP Paribas Bank Polska SA
ul. Suwak 3
02-676 Warszawa
Za każdy dar serca serdeczne: Bóg zapłać !

ADRES

Adres: Karmelici Bosi
DOM PW. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
ul. 1 Maja 56, P.O. Box 17
665452 USOLE SIBIRSKOIE Rosja

Telefon: 007-39543-62714
Diecezja św. Józefa z siedzibą w Irkucku.